Phụ kiện: Đánh dấu dòng, trang, nhãn / Line, page bookmarker, label

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

Đối với người dùng sổ Midori, các phụ kiện đánh dấu trang, đánh dấu dòng hay các nhãn ghi chú gần như là các món đồ quan trọng nhất nhì. Nó giúp người dùng có thể ghi nhớ các sự kiện, các ghi chú, nhảy đến nhanh vị trí mình đang ghi chép dở.

Không giống như các món đồ đánh dấu trang văn phòng phẩm bình thường khác, các phụ kiện của Midori luôn bắt mắt, dễ thương đến mức dùng thấy mà tiếc hay nhìn thấy người khác xài mà thèm.

Đánh dấu dòng giọt nước

Đánh dấu dòng giọt nước

Additional information

Phụ kiện sổ Midori

Đánh dấu dòng bộ côn trùng, Đánh dấu dòng giọt nứoc